Lütfen Bekleyin...

TeknikBilgiler

Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler ve Cevaplar

Sektörümüzle ilgili merak edilen sorular

İki katı cismi birbirinden ayırıp,sürtünmeyi en aza indirmek ve parçaların kolay hareketini sağlamak amacıyla kullanılan yağlar madeni yağlardır.Bu maddelerin yaptığı işleve ise yağlama adı verilir. Yağlar elde ediliş şekline göre iki ana gruba ayrılır; Tabii Yağlar a. Madeni Yağlar b. Bitkisel Yağlar c. Hayvansal Yağlar Sentetik Yağlar Mineral esaslı yağlar ile hayvansal ve nebati yağlar arasındaki fark, hayvani ve nebati yağların yapılarında hidrojenin bulunmasıdır.

Madeni Yağların Elde Edilişi : Ham petrolün rafinerilerde işlenmesi ile elde edilen ürünlerinden biri olan mineral yağlardır.Mineral yağlar özel işlemlerden geçirilerek, madeni yağların ham maddesi olan baz yağların elde edilmesi ile oluşur.Bu yağlar, viskozitelerine göre sınıflandırılır. Tüm madeni yağları, doğrudan elde etmek mümkün değildir. Madeni yağlar, değişik viskoziteli baz yağlara, üründen beklenen özelliklere göre seçilen, çeşitli katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilir. Baz yağ, ham yağdan (yağın topraktan çıkartıldığı andaki doğal durumu) rafine edilir. Motor yağında kullanılan baz madde elde edilmeden önce, ham yağın çeşitli işlemlerle rafine edilmesi gereklidir. Parafin, sülfür ve nitrojen bileşenleri gibi istenm

Mineral esaslı baz yağların özellikleri, ham petrolün özellikleri ile sınırlıdır. Ayrıca; son yıllarda dünyadaki ham petrol üretiminin azalması ile petrol fiyatlarında görülen hızlı artışlar, günümüzün gelişen teknolojisi sonucu daha zor şartlarda çalışabilecek yağlara gereksinim duyulması nedeniyle sentetik yağlayıcıların kullanılması ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Sentetik yağlar petrol esaslı olmayan kimyasal sentez yöntemleriyle elde edilir. Kimyasal proseste sentetik yapıyı meydan getirecek hidrokarbon moleküller boyut ve şekil bakımından birbirinin benzeri olacak biçimde tasarlanır. Sentetik yağlar özenle düzenlenmiş bu yapısı sayesinde düşük sürtünme, düşük sıcaklık, en az aşınma, enerji (yakıt) tasarrufu gibi bir

MOTOR YAĞLARININ SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA Motor yağlarında performans sınıfı onayı veren kuruluşun baş harfleri ile kısaltılmıştır. SAE: Amerikan Otomotiv Mühendisleri BirliğiAPI : Amerikan Petrol EnstitüsüILSAC: Uluslar arası Yağ Standartları ve Onay KomitesiACEA: Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği SAE Sınıflaması Otomotiv Mühendisleri Cemiyeti SAE (Society of Aytomotive Engineers), motor yağlarının karakteristiklerini ayırt etmek için kalite isimlendirmesi getirmiştir. Bu isimlendirme düşükten yükseğe 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,50 ve 60 olarak belirlenmiştir. API Sınıflaması Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Amerikan Test Metodları ve Malzemeler Birliği (ASTM), Otomotiv Mühendisleri Birliği (SAE) ortak düzenlemesiyle motor